Beleggingsbeleid & Duurzaamheid

Beleggingsbeleid

Junior Beleggen (hierna Junior), een handelsnaam van Mercurius Vermogensbeheer, verzorgt onafhankelijk vermogensbeheer, dat wil zeggen – is niet gelieerd aan derden. We selecteren actieve beleggingsfondsen. Beleggingen worden zo wereldwijd gespreid in obligaties-, aandelen-, en vastgoedfondsen. Onze portefeuilles bevatten grote, internationaal actieve bedrijven, aangevuld met klein maar snelgroeiende lokale ondernemingen. Hiermee vinden we een optimale balans tussen risico en rendement.

De actieve beleggingsfondsen waar we gebruik van maken, kenmerken zich door een toekomstgericht bedrijfs- en beleggingsbeleid waar duurzaamheid de kern van vormt. Dit uit zich niet alleen in de keuze voor bedrijven die zelf duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, maar ook in het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten zoals stemrecht om het beleid waar nodig en mogelijk, verder te verbeteren. Op deze manier wordt de kennis en expertise geïntegreerd in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Duurzaamheid

Junior is zich ervan bewust dat duurzaamheid essentieel is voor toekomstige generaties. Dat vinden wij belangrijk en passen we ook toe in onze bedrijfsvoering en de dagelijkse beslissingen. Ons beloningsbeleid kent geen prikkels tot het nemen van extra risico’s. Dus ook geen duurzaamheidsrisico’s die verbonden zijn aan een hogere omzet.

Zo drinken we op ons papierarme kantoor fairtrade koffie, besparen veel kilometers door videoconferenties, en als we toch de weg op gaan, dan bij voorkeur elektrisch. We hebben al deze maatregelen genomen omdat we het leuk en nuttig vinden, maar ook omdat het onze productiviteit enorm verbetert. Bovendien komen we ook als gebruiker in contact met heel interessante bedrijven waarin we voor je in beleggen zoals Zoom, Adobe en natuurlijk Microsoft. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Ook bij elke beleggingsbeslissing speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Junior belegt in fondsen. De meeste fondsen worden beoordeeld op duurzaamheid door Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Het beleid van Junior is, om bij gelijke geschiktheid een fonds met de hoogste duurzaamheidsscore te kiezen. Zo beleggen we niet alleen voor een betere toekomst voor jou, maar voor een betere toekomst voor iedereen.

En o ja, de kosten van onze dienstverlening zullen vooralsnog niet stijgen door de duurzaamheidsverplichtingen onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Classificatie van producten

De SFDR vereist dat Junior haar producten classificeert op basis van de duurzaamheid van hun beleggingen. Hoewel Junior zeer grote waarde hecht aan duurzaamheid, zowel in haar dagelijkse optreden als in haar beleggingen, classificeert Junior haar drie portefeuilles (defensief, neutraal en offensief) als ‘producten die niet als duurzaam worden gepromoot’. Wanneer er meer sustainability data beschikbaar is en kwantitatieve analyse uitwijst dat de portefeuilles daadwerkelijk een meetbaar ‘duurzaam’ karakter hebben, zal Junior die als zodanig aan wijzen.

 

Junior Beleggen

Copyright © 2022 Junior Beleggen | Junior en Junior Beleggen zijn handelsnamen van Mercurius Vermogensbeheer B.V.

Mercurius Vermogensbeheer B.V. is gevestigd te Nassaulaan 19, 2514 JT Den Haag, geregistreerd in het handelsregister onder nr. 27302787 en bij de Autoriteit Financiële Markten.

 
Scroll naar top