Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  afbeelding

  Kapitaaloverdracht naar Junior Beleggen

  Heeft u een tegoed op een bestaande bankspaarrekening, pensioenrekening, lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? En wilt u dit tegoed overhevelen naar een pensioen- of lijfrenterekening bij Junior Beleggen? In dat geval kunt u het onderstaande overboekingsformulier gebruiken of u kunt gebruik maken van het overdrachtsformulier van uw huidige financiële instelling.

  Bij een overdracht naar Junior Beleggen gelden de voorwaarden van de overdragende partij.

  Als u geld dat afkomstig is uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wilt laten overschrijven naar een andere verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling, dan wordt dat ook wel waardeoverdracht of kapitaaloverdracht genoemd. Het gaat alleen om kapitaaloverdrachten waarbij de overdracht fiscaal zonder belastingheffing, moet verlopen. Dit heet een geruisloze overdracht.

  Om een waardeoverdracht van kapitaal soepel te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

  Let op: Door een oud regime polis om te zetten naar een nieuw regime lijfrenterekening verliest u de oud regime rechten en dat zou nadelig kunnen zijn. Bij twijfel kunt u ons altijd even bellen!

   

  Copy of Begin vandaag nog (1)

  Wie nemen er deel aan het PSK?

  De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen.

  Junior Beleggen is een handelsnaam van Mercurius Vermogensbeheer B.V.. Mercurius Vermogensbeheer B.V. neemt als beleggingsonderneming vrijwillig deel aan het PSK.

  Wat is PSK?

  Als u geld dat afkomstig is uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wilt laten overschrijven naar een andere verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling, dan wordt dat ook wel waardeoverdracht of kapitaaloverdracht genoemd. Om een waardeoverdracht van kapitaal soepel te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

  Met het PSK wordt het proces van kapitaaloverdrachten gestroomlijnd tussen banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en vanaf 1-1-2017 ook beleggingsondernemingen voor fiscaal gefacilieerde producten. Het PSK heeft tot doel dat de overdrachten tijdig en voorzien van alle gegevens uitgevoerd kunnen worden, waarbij de overdracht van de uit de fiscale wetgeving voortvloeiende aansprakelijkheid tussen de overdragende deelnemer en de ontvangende deelnemer is geregeld.

  De aangesloten partijen bij het PSK hebben afspraken gemaakt met de intentie om de waardeoverdracht binnen een tijdsbestek van 14 dagen, nadat alle benodigde documenten zijn ontvangen, fiscaal geruisloos over te dragen naar een andere aangesloten partij. Indien deze dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag. Als de betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

  Met financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK is ook waardeoverdracht mogelijk. In dat geval hebben wij echter een vrijwaringverklaring nodig.

  Untitled design (2)

  Overstappen met of zonder advies

  De wet omschrijft bankspaarproducten (o.a. bankspaar-, pensioen- en lijfrenterekeningen) als complexe producten. Dit betekent dat u goed geïnformeerd moet zijn, voordat u besluit zo’n product te kopen. Er gelden bijvoorbeeld speciale regels van de Belastingdienst. Het kan zijn dat de regels voor uw oude product anders zijn dan die voor uw nieuwe product. Informeer daarom vooraf, of overstappen wel in uw voordeel is. U kiest zelf hoe u dit doet: met of zonder advies.

  Overstappen naar andere aanbieder

  Mocht u willen overstappen naar een andere aanbieder dan is dat uiteraard ook mogelijk. In dat geval kunt u het onderstaande overboekingsformulier gebruiken of u kunt gebruik maken van het overdrachtsformulier van uw huidige financiële instelling.

  Nadat Junior Beleggen uw opdracht heeft ontvangen en uitgevoerd, zal BinckBank uw vermogen binnen 14 dagen (of de eerstvolgende werkdag) overboeken naar uw andere aanbieder. Tegelijk met de overboeking stuurt Junior Beleggen de fiscale gegevens van uw rekening door naar deze aanbieder. Gezien het feit dat wij twee handelsdagen per maand hebben, dienen wij uw opdracht twee werkdagen voor de handelsdag te ontvangen. Indien dat niet lukt dan kan de waardeoverdracht ten vroegste pas twee weken later plaatsvinden. BinckBank brengt voor een uitgaande waardeoverdracht éénmalig €199 in rekening.

  Junior-4

  FAQ / Veelgestelde Vragen

  Junior Beleggen beheert je vermogen op een actieve manier door middel van gespreide beleggingsfondsen. Wij zijn onafhankelijk en onze dienstverlening richt zich op het opbouwen van een toekomstvoorziening, die uiteindelijk dient als aanvulling op jouw pensioeninkomen. Je kunt kiezen voor een defensief, neutraal of offensief profiel en ons concept is beschikbaar vanaf € 1000 (eenmalig).

  Junior Beleggen is onderdeel van Mercurius Vermogensbeheer B.V. (MVB). MVB staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). MVB is gespecialiseerd in de selectie van actieve beleggingsfondsen en houdstermaatschappijen voor portefeuilles vanaf € 250.000,-.

  Junior Beleggen onderscheidt zich door een actief beleggingsbeleid in goed gespreide beleggingsfondsen gericht op actuele thema’s. Dit houdt in dat we geen “index volgers” zijn. Wij hebben de stellige overtuiging dat -in een markt waarin de wereldwijde ontwikkelingen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen- we geen passieve houding kunnen aannemen. Dit zit niet in onze aard en we hebben hier een bewezen trackrecord mee opgebouwd. Op deze manier wordt jouw toekomstvoorziening actief beheerd, zonder dat jij je daarvoor hoeft in te spannen.

  Mercurius Vermogensbeheer beschikt over alle noodzakelijke vergunningen van de AFM om uw vermogen te beheren. Daarnaast is Mercurius Vermogensbeheer B.V. deelnemer aan Dutch Securities Institute (DSI) en lid van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zij houden toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners en de wijze waarop zij de wet en regels naleven en zorgt ervoor dat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.
  Wij zijn zelf géén bank. Jouw vermogen staat dus niet bij ons op de balans, maar staat op een beleggingsrekening op je eigen naam bij BinckBank.

  Jouw beleggingsdepot wordt aangehouden bij BinckBank, die fungeert als depotbank voor de cliënten van Junior Beleggen. Jij krijgt bij deze bank een eigen en uniek effectennummer en IBAN-rekeningnummer. BinckBank is een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank heeft een goede solvabiliteit en staat onder toezicht van zowel de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  BinckBank N.V. valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert tegoeden (dit is kasgeld op beleggings- of spaarrekeningen) tot een maximum van €100.000 per persoon. Staat jouw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dit bedrag, te weten €200.000. BinckBank N.V. gebruikt meerdere merknamen. Dit betekent dat je wanneer je meerdere diensten afneemt, die onder BinckBank vallen, de openstaande tegoeden bij elkaar op dient te tellen bij een eventuele uitvoering van het Depositogarantiestelsel.

  Jouw beleggingen zijn beschermd door het Beleggerscompensatiestelsel. Indien BinckBank niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen dan krijg je via het Beleggerscompensatiestelsel een vergoeding tot een maximum van €20.000.

  Alle effecten die genoteerd zijn op de beurzen van Euronext (zoals onder meer Euronext Amsterdam en Euronext Parijs) vallen onder de beschermende werking van de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge). De Wge biedt je zekerheid doordat je -na levering van de effecten- direct eigenaar van de effecten bent. Bij een eventueel faillissement van BinckBank vallen jouw effecten dan ook buiten de boedel van de bank. De niet op Euronext genoteerde effecten worden bewaard via het Bewaarbedrijf van BinckBank dat als enig doel het bewaren van effecten heeft. Na levering van de effecten aan het bewaarbedrijf heb jij een vordering op het Bewaarbedrijf. Bij een eventueel faillissement van BinckBank, blijft jouw vordering op het Bewaarbedrijf buiten het faillissement en kun jij de effecten zonder problemen overboeken naar een andere bank. BinckBank streeft ernaar om op korte termijn alle effecten via de Wge te gaan bewaren.

  Als vermogensbeheerder kiezen wij actief positie vanuit een visie op de toekomst. Dat is een verschil met indexvolgende fondsen. In de index wegen namelijk de grootste bedrijven het zwaarste mee. Dit zijn de ondernemingen waarvan de beurskoers in de voorgaande jaren het snelst is gestegen. Gezien het feit dat de ontwikkelingen in de markt elkaar in steeds sneller tempo opvolgen, heef de actualiteit uitgewezen dat er geen enkele garantie is dat de winnaars uit het verleden ook de winnaars van de toekomst worden. Door actief positie te kiezen in bijvoorbeeld thema’s zoals disruptie, technologische ontwikkeling en duurzaamheid stellen wij jou in staat om te beleggen in actuele ontwikkelingen met een lange termijnvisie.  Daarnaast stelt deze strategie ons in staat om bepaalde bedrijven die onze normen en waarden schenden uit te sluiten. Fabrikanten van wapens en munitie komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor onze fondsen. 

  Natuurlijk zijn er risico’s: het blijft tenslotte beleggen. Wel proberen we het risico zoveel mogelijk te verkleinen vanwege de spreiding in onze portefeuilles. Beleggingen waarbij er kansen zijn op een hoger rendement, brengen meestal ook een groter risico met zich mee. En wil jij minder risico, dan is het rendement vaak lager. Maar welke keuzes je ook maakt, beleggen en risico gaan hand in hand. Jouw inleg kan dus minder waard worden en er kunnen jaren zijn dat je verlies lijdt.

  Junior Beleggen belegt in actieve fondsen om jouw beleggingsdoelstelling te realiseren. Junior Beleggen stelt jouw beleggingsportefeuille samen op basis van jouw beleggingsprofiel. Naast het feit dat wij zelfstandig transacties uitvoeren (binnen de door jouw gestelde kaders) om in te spelen op kansen en/of bedreigen vanuit de marktomstandigheden, zal Junior Beleggen jouw portefeuille maandelijks rebalancen om aan te passen aan koersschommelingen.

  Jij hebt via het platform van Junior Beleggen jouw beleggingsprofiel bepaald. Dit beleggingsprofiel geeft Junior Beleggen houvast om jouw beleggingsportefeuille te beheren. Het beheer kun je volledig aan Junior Beleggen overlaten. Vanzelfsprekend kun jij de portefeuille volgen via jouw eigen online portaal. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in jouw persoonlijke omstandigheden kan het verstandig zijn om jouw beleggingsprofiel opnieuw tegen het licht te houden en eventueel opnieuw de vragenlijst in te vullen op de website om je profiel te bepalen.

  Integendeel. We zijn volledig onafhankelijk en bieden dan ook geen “huisfondsen” aan. Deze onafhankelijk houding betekent dat wij niet (langdurig) vast zitten aan bepaalde fondsaanbieders en dit geeft ons de mogelijkheid om snel te schakelen.

  De onderliggende waarde van de fondsen bestaat uit aandelen of obligaties. Wanneer deze onderliggende waarden dividend of rente uitkeren worden deze middelen herbelegd.

  BinckBank berekent 0,30% incl. btw op jaarbasis over het vermogen. Junior  beleggen berekent 1 Euro per maand en 0,9% incl. btw per jaar over het vermogen aan het begin van de maand. Deze kosten worden berekend en gefactureerd op maandbasis.
  Indien de rekening wordt opgeheven kan dat maandelijks per de 1e van de maand, BinckBank zal hier conform hun voorwaarden kosten voor in rekening brengen.

  Om een rekening te openen hebben we een aantal gegevens en documenten van je nodig. Dit kost je ongeveer 15 minuten, maar je zult jarenlang profijt hebben van het resultaat.

  Lees hier meer over het registratieproces. 

  Junior Beleggen is voor iedereen die vermogen wil opbouwen als aanvulling op zijn pensioen. Dit gebeurt op een geblokkeerde pensioenrekening. Belangrijke voorwaarde is dat je beschikt over jaar- en/of reserveringsruimte, zodat je gebruik kunt maken van de belastingaftrek. Bereken deze hier.

  Ook als je beschikt over een bestaande lijfrenteverzekering, lijfrentebankspaarrekening of opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR) en deze waarde wil overboeken kun je gebruik maken van Junior Beleggen.

  Nee, voor het openen van Junior Beleggen dien je meerderjarig te zijn. Het betreft jouw persoonlijk pensioenpotje en kan dus ook alleen op jouw naam geopend worden.

  Voor het openen van een Junior Beleggen rekening dien je je te legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort of ID-kaart. Zowel de pasfoto, als het burgerservicenummer (BSN) dienen zichtbaar te blijven.

  Stoppen kan bij Junior Beleggen dagelijks. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het overboeken van Junior Beleggen naar een andere aanbieder dient zorgvuldig te gebeuren. Voor het overboeken van je vermogen naar een andere aanbieder worden er eenmalig € 125 incl. BTW in rekening gebracht. Deze worden in mindering gebracht op het opgebouwde vermogen, voordat dit wordt overgeboekt. 

  Nee, het is niet mogelijk om periodieke onttrekkingen te doen. Junior Beleggen betreft namelijk een (fiscaal) geblokkeerde rekening. Wel kun je de rekening opheffen (afkoop) of het saldo laten overboeken naar een andere aanbieder. Hiervoor ontvangen we graag een schriftelijk verzoek op info@juniorbeleggen.nl

  Stortingen kun je alleen doen als je beschikt over fiscale ruimte (jaar- en/of reserveringsruimte). Dit is interessant omdat je de inleg mag aftrekken van je belastbaar inkomen (het totaalbedrag waar je jaarlijks belasting over betaalt). Binnen de fiscale ruimte zijn de ingelegde bedragen zijn aftrekbaar, de uitkering daarentegen is belast.

  Of beleggen voor jou zinvol is, is afhankelijk van je beleggingshorizon. Wij zijn ervan overtuigd dat beleggen verstandig kan zijn, dus als je horizon langer is dan 3 jaar zou je het zeker moeten overwegen.  

  Als je onverhoopt komt te overlijden, krijgen je erfgenamen 100% van het geld dat op je rekening staat. Je erfgenamen kunnen kiezen tussen het aankopen van een (pensioen)uitkering of het afkopen van de rekening. Hierbij gelden een aantal (fiscale) spelregels.

  Om onaangename verrassingen te voorkomen, adviseren we je erfgenamen om bij een onverhoopt overlijden contact op te nemen met een adviseur. Deze kan alle (on)mogelijkheden met je erfgenamen bespreken en adviseren welke optie het beste hun past. 

  Scroll naar top