RESULTATEN UIT

HET VERLEDEN

Start direct
Netto Rendement
(Na aftrek kosten)
Defensief Neutraal Offensief
2018 -6,72% -6,29% -7,4%
2019
Januari +3,22% +5,01% +6,39%
Februari +1,25% +2,20% +3,34%
Maart +1,49% +2,25% +2,86%
April +1,17% +1,55% +2,10%
Mei -1,09% -3,03% -4,73%
Juni +1,61% +2,18% +2,64%
Juli +1,28% +1,94% +2,43%
Augustus +0,0% -0,54% -1.28%
YTD +9,2% +11,9% +14,2%

Resultaten uit het verleden

Junior is begonnen met beleggen volgens haar specifieke beleggingsbeleid in oktober 2017. We kunnen dus nog geen lange historie van gerealiseerde resultaten laten zien.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat kost het?

BinckBank berekent 0,30% incl. btw op jaarbasis over het vermogen, dit wordt berekend en gefactureerd op maandbasis.

Junior berekent 1 Euro per maand en 0,075% incl. btw per maand over het vermogen aan het begin van de maand.

Indien de rekening wordt opgeheven kan dat maandelijks per 1e van de maand, Binckbank brengt hiervoor €25 in rekening.

Onze Portefeuilles

Defensief

In het defensieve profiel is het voornaamste doel om de risico’s te beperken. In dit profiel wordt daarom slechts voor een kleiner deel in aandelenfondsen geïnvesteerd, en voor het overgrote deel in veiligere obligatiesfondsen. Het risico van deze obligatiesfondsen is laag, en het te verwachten rendement relatief voorspelbaar. De posities in aandelen en obligaties is daarnaast zeer goed gespreid door middel van beleggingsfondsen. Het risico van het vermogen wordt op deze wijze gespreid over meer dan 200 verschillende beleggingstitels.

W3.CSS

Dit profiel is vooral geschikt voor beleggers die genoegen nemen met een wat lagere opbrengst, tegen een zeer laag risico. Ook is dit profiel geschikt wanneer de periode dat het vermogen belegd wordt relatief kort is.

Neutraal

Het neutrale profiel is een indicatie voor de gemiddelde risicobereidheid van beleggers. Het vermogen is wat gelijker gespreid over aandelen en obligaties, waardoor waardeveranderingen iets groter kunnen zijn dan in het defensieve profiel. Doordat dit profiel iets meer in aandelen belegt dan het defensieve profiel, wordt er over een langere periode gemiddeld ook wat meer rendement behaald.

W3.CSS

Dit profiel is geschikt voor beleggers die een bovengemiddeld rendement nastreven, met een gemiddeld risico. Er wordt meer rendement gemaakt op de aandelenfondsen, en de risico’s worden beperkt door de combinatie met obligatiefondsen.

Offensief

In het offensieve profiel zitten uitsluitend aandelenfondsen. Dit profiel is daarmee risicovoller dan de andere profielen. De veranderingen in waarde van de portefeuille kunnen groter zijn. Op de lange termijn levert dit profiel wel het hoogste rendement.

W3.CSS

Dit profiel is vooral geschikt voor beleggers met een langere beleggingshorizon zoals jonge kinderen of kinderen waarvoor dit niet de enige vermogensopbouw is. Over een langere periode is de invloed van een minder jaar minder groot. Daarnaast moeten offensieve beleggers beschikken over de rust om bij een daling van de portefeuille niet bezorgd te raken. Over een langere periode zullen deze dalingen minder invloed hebben dan de stijgingen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risicospreiding door het gebruik van actieve beleggingsfondsen

De focus op risicospreiding is in alle risicoprofielen aanwezig. Wij beleggen in de portefeuilles in een aantal actieve beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen dit geïnvesteerde vermogen op hun beurt weer in tientallen individuele  aandelen of obligaties. Wanneer één aandeel daalt is dit dus niet direct negatief, omdat andere posities in die periode juist gestegen kunnen zijn. Met behulp van deze beleggingsfondsen zorgen we ervoor dat ook relatief kleine bedragen alsnog over veel verschillende bedrijven gespreid kunnen worden.

Start direct met beleggen

Start direct