Het is weer Prinsjesdag 2022 geweest. Met een pakket van € 17 miljard voor 2023 wil het kabinet de negatieve effecten van de hoge inflatie zo veel mogelijk dempen. Daarom is het belastingplan met de fiscale maatregelen voor 2023 bij de Tweede Kamer ingediend. Hieronder tref je een overzicht aan van een deel van de maatregelen uit het belastingplan.

Hierbij heb ik vooral de maatregelen uitgelicht die specifiek van toepassing zijn voor jou als particulier en werknemer.

Tarief eerste schijf inkomstenbelasting (box 1)

Het voorstel is om het basistarief box 1 (belastbaar inkomen) te verlagen van 37.07% naar 36.93% per 01-01-2023. Deze verlaging heeft betrekking op de eerste € 73.031. Het gedeelte daarboven blijft belast tegen 49,50%.

Prinsjesdag 2022: Arbeidskorting

Het voorstel is om de maximale arbeidskorting per 2023 te verhogen van € 4.260 naar € 5.025.

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 aangegeven het algemene tarief in de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 10,4. Voor eigen woningen geldt een tarief van 2% en voor starters op de markt (onder voorwaarden) zelfs 0%. Deze maatregel zou starters en doorstromers meer ruimte moeten bieden op de woningmarkt, omdat beleggers door deze maatregel mogelijk worden ‘afgeschrikt’. 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 aangegeven dat ze de onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers per 1 januari 2023 wil verhogen. Met deze maatregel kunnen werknemers netto meer vergoed krijgen voor de reiskosten van woon-werk verkeer. De huidige onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt 19 cent per kilometer. Dit gaat naar 21 cent per kilometer per 1 januari 2023. En per 1 januari 2024 zelfs naar 23 cent per kilometer. 

Prinsjesdag 2022: Box 3 vrijstelling verhoogd

Het voorstel is om de vrijstelling voor je vermogen te verhogen van € 50.650 (2022) naar € 57.000 in 2023. Bij fiscale partners is het dubbele.

Prinsjesdag 2022: Box 3 tarief

Het tarief waarmee het (fictieve) rendement op het vermogen is belast, stijgt van 31% naar 32%. Voor een nadere toelichting op het box 3 gedeelte verwijs ik naar het artikel “Belasting op je privé vermogen”

Omzetbelasting zonnepanelen

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen het 0%-tarief.
Met andere woorden de verkoop en installatie van zonnepanelen op daken van woningen of op bijgebouwen dan wel in de tuin van woningen wordt belast tegen het 0%-tarief.

Ieder jaar actualiseer ik jouw financiële planning. In 2023 worden bovenstaande maatregelen hierin automatisch verwerkt en zal ik exact laten zien welke financiële consequenties deze wijziging heeft voor jouw persoonlijke situatie. Mocht je hierover nog specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Scroll naar top