Het is weer Prinsjesdag geweest. Met een pakket van € 17 miljard voor 2023 wil het kabinet de negatieve effecten van de hoge inflatie zo veel mogelijk dempen. Daarom is het belastingplan met de fiscale maatregelen voor 2023 bij de Tweede Kamer ingediend. Ondernemers worden door de wijzigingen in meerdere belastingwetten geraakt. Hieronder tref je een overzicht aan van een deel van de maatregelen uit het belastingplan.

Hierbij heb ik vooral de maatregelen uitgelicht die specifiek van toepassing zijn voor jou als ondernemer/ZZP’er.

Prinsjesdag: Zelfstandigenaftrek gaat in 2023 omlaag

De zelfstandigenaftrek verlaagt de belastbare winst uit onderneming. Hiermee zorgt de aftrek ook voor (meer) ruimte voor investeringen, dus versterkt dit het eigen vermogen en resulteert natuurlijk in een lagere belasting.
De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 omlaag van € 6.310 in 2022 tot € 5.030 in 2023. Een verder afbouw van de zelfstandigenaftrek zal de komende jaren nog plaatsvinden tot € 900 in 2027. 
De startersaftrek blijft gelijk (€ 2.123).
TIP: De overgang naar een B.V. kan daarmee wel eens sneller voordeliger worden!

Prinsjesdag: Fiscale OudedagsReserve (FOR) vervalt

De FOR staat aan de passiva zijde van je balans. In feite is het een vermogen waarover de belastingheffing is uitgesteld. De FOR is bedoeld voor ondernemers/ZZP’ers die pensioen binnen hun bedrijf willen opbouwen zonder dat de liquiditeit de onderneming verlaat.
Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om toe te voegen aan de FOR. Bestaande reserves kunnen blijven bestaan.
TIP: Het is mogelijk de FOR om te zetten naar een bancaire lijfrente. Hiermee haal je het vermogen uit de risicosfeer en creëer jij je persoonlijke pensioenpot. Recent hebben wij hiervoor een vergunning ontvangen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten), dus mocht je meer willen weten over de overige voor- en nadelen….neem dan gerust contact met mij op.

Tarief eerste schijf inkomstenbelasting (box 1)

Het basistarief box 1 (belastbaar inkomen) wordt verlaagd van 37.07% naar 36.93% per 01-01-2023. Deze verlaging heeft betrekking op de eerste € 73.031. Het gedeelte daarboven blijft belast tegen 49,50%.

Prinsjesdag: Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting is 2023 verhoogd van € 4.260 naar € 5.025.

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangegeven het algemene tarief in de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 10,4. Voor eigen woningen geldt een tarief van 2% en voor starters op de markt (onder voorwaarden) zelfs 0%. Deze maatregel zou starters en doorstromers meer ruimte moeten bieden op de woningmarkt, omdat beleggers door deze maatregel mogelijk worden ‘afgeschrikt’. 

Prinsjesdag: Bedrijfsopvolgingsregeling 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is duidelijk geworden dat er nog geen nieuwe regeling is opgenomen in de belastingplannen voor 2023. Het kabinet komt dit najaar met een eigen visie op de toekomst voor deze regeling. Adviseur en ook (familie) bedrijven hebben dus nog even tijd!

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangegeven om de onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers per 1 januari 2023 te verhogen. Met deze maatregel kunnen werknemers netto meer vergoed krijgen voor de reiskosten van woon-werk verkeer. De huidige onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt 19 cent per kilometer. De vergoeding zal per 1 januari 2023 verhoogd worden naar 21 cent per kilometer. En per 1 januari 2024 zelfs naar 23 cent per kilometer. 

Ieder jaar actualiseer ik jouw financiële planning. In 2023 worden bovenstaande maatregelen hierin automatisch verwerkt en zal ik exact laten zien welke financiële consequenties deze wijziging heeft voor jouw persoonlijke situatie. Mocht je hierover nog specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Scroll naar top