PRIVACYVERKLARING

Mercurius Vermogensbeheer B.V. en Juniorbeleggen, een handelsnaam
van Mercurius Vermogensbeheer.

www.mercuriusvermogensbeheer.nl

www.juniorbeleggen.nl

Mercurius Vermogensbeheer (Mercurius) respecteert
de privacy van haar bezoekers en cliënten. Persoonsgegevens worden nooit aan
derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens

Mercurius verzamelt persoonsgegevens die de
gebruiker van de website, een cliënt of abonnee zelf aan Mercurius heeft
verstrekt. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de cliëntrelatie
of omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Mercurius. Persoonsgegevens
kunnen onder meer zijn: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, in
het geval van een overeenkomst; uw bankrekeningnummer.

Doel

De persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen
ten behoeve van de dienstverlening, waaronder de administratie- en uitvoering
van de overeenkomsten, verplichtingen op basis van de wet maar ook om de
werking en het beheer van deze website mogelijk te maken. De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel
waarvoor ze zijn verzameld, een wettelijke bewaartermijn van toepassing is of
totdat u ze laat verwijderen.

Derden

Persoonsgegevens zullen
alleen aan andere organisaties worden overgedragen
wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als er een wettelijke
verplichting bestaat.

Links

Op onze website zult u geregeld links naar
externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een
website buiten www.mercuriusvermogensbeheer.nl. Het kan zijn dat deze externe
websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de
cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Mercurius
biedt ook verbinding aan met
websites en applicaties van derden. Wij hebben geen invloed welke gegevens zij
verzamelen en op welke wijze zij dat doen. Daarvoor verwijzen wij naar de privacy- en
cookieverklaringen van deze derden. LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube en Google

Nieuwsbrief

Voor de
nieuwsbrief maakt Mercurius gebruik van Mailchimp. Meer informatie over de
gegevens die Mailchimp verzamelt en die wij via Mailchimp kunnen verzamelen
kunt u vinden in hun privacybeleid. Wilt u de nieuwsbrief niet meer
ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Google Analytics

Wij willen het gebruiksgemak van de website
zo goed mogelijk optimaliseren en informatie bieden die op uw informatiebehoefte
aansluit. Mercurius maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. Dit is een
dienst van een derde. Via onze website worden er daarom cookies van Google
geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor
ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel
met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf.
De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Meer
informatie over het beleid van Google Analytics kunt u in het privacybeleid van Google vinden.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie
die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden,
wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Mercurius maakt gebruik van verschillende cookies. Onder meer om gegevens
die u heeft ingevuld te kunnen onthouden en om de werking van de website te
kunnen verbeteren.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen?
Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie
van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via
de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u
cookies kunt uitschakelen.

Uw rechten

U heeft volgens de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie, overdacht,
beperking van het gebruik of verwijdering van uw gegevens te vragen of bezwaar
aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie
van uw gegevens. Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie staat op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens
.

Contact

Heeft u vragen of wenst u inzage in uw
gegevens, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar Compliance@mercuriusvermogensbeheer.nl.

Privacyverklaring Mercurius en Junior, versie
dd mrt 2019.

Scroll naar top