Privacyverklaring

Mercurius Vermogensbeheer B.V. en Juniorbeleggen, een handelsnaam van Mercurius Vermogensbeheer.

www.mercuriusvermogensbeheer.nl
www.juniorbeleggen.nl

Mercurius Vermogensbeheer (Mercurius) respecteert de privacy van haar bezoekers en cliënten. Persoonsgegevens worden nooit aan
derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens

Mercurius verzamelt persoonsgegevens die de gebruiker van de website, een cliënt of abonnee zelf aan Mercurius heeft verstrekt. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de cliëntrelatie of omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Mercurius. Persoonsgegevens kunnen onder meer zijn: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, in het geval van een overeenkomst; uw bankrekeningnummer.

Doel

De persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de dienstverlening, waaronder de administratie- en uitvoering
van de overeenkomsten, verplichtingen op basis van de wet maar ook om de werking en het beheer van deze website mogelijk te maken. De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, een wettelijke bewaartermijn van toepassing is of totdat u ze laat verwijderen.

Derden

Persoonsgegevens zullen alleen aan andere organisaties worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als er een wettelijke verplichting bestaat.

Links

Op onze website zult u geregeld links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een
website buiten www.mercuriusvermogensbeheer.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Mercurius biedt ook verbinding aan met websites en applicaties van derden. Wij hebben geen invloed welke gegevens zij verzamelen en op welke wijze zij dat doen. Daarvoor verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaringen van deze derden. LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube en Google

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief maakt Mercurius gebruik van Mailchimp. Meer informatie over de gegevens die Mailchimp verzamelt en die wij via Mailchimp kunnen verzamelen kunt u vinden in hun privacybeleid. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Google Analytics

Wij willen het gebruiksgemak van de website zo goed mogelijk optimaliseren en informatie bieden die op uw informatiebehoefte
aansluit. Mercurius maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van een derde. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u in het privacybeleid van Google vinden.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Mercurius maakt gebruik van verschillende cookies. Onder meer om gegevens die u heeft ingevuld te kunnen onthouden en om de werking van de website te kunnen verbeteren.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u
cookies kunt uitschakelen.

Uw rechten

U heeft volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie, overdacht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw gegevens te vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens. Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of wenst u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar compliance@mercuriusvermogensbeheer.nl.

Privacyverklaring Mercurius en Junior, versie dd mrt 2019.

Junior Beleggen

Copyright © 2022 Junior Beleggen | Junior en Junior Beleggen zijn handelsnamen van Mercurius Vermogensbeheer B.V.

Mercurius Vermogensbeheer B.V. is gevestigd te Nassaulaan 19, 2514 JT Den Haag, geregistreerd in het handelsregister onder nr. 27302787 en bij de Autoriteit Financiële Markten.

 
Scroll naar top